Accesibilidade

Accesibilidade

A Xunta de Galicia  procura que a presentación de todos os contidos e funcionalidades esenciais deste Portal sexan independente dos dispositivos físicos e navegadores web empregados para tal fin e accesibles para navegadores adaptados a persoas con minusvalías ou limitacións sensoriais, motoras ou cognitivas.

A política de accesibilidade aplicada pola Xunta de Galicia está aliñada coas esixencias do Real Decreto 1494/2007, de 12 de novembro, que aproba o Regulamento sobre as condicións básicas para o acceso das persoas con discapacidade ás tecnoloxías, produtos e servizos relacionados coa sociedade da información e medios de comunicación social.

 

Alcance

O alcance desta declaración de conformidade de accesibilidade é o de todas as páxinas do portal web da  que manteñan a mesma cabeceira e pé de páxina que a portada do portal.

 

Cumprimento de estándares

Para garantir o cumprimento desta normativa o portal cumpre as recomendacións indicadas polo grupo de traballo Web Accessibility Initiative (WAI) www.w3.org/WAI/, que forma parte do World Wide Web Consortium (W3C) www.w3.org.

Máis concretamente, o portal negocio.laceseconomiasocial.com cumpre cos dous primeiros niveis de adecuación (AA) co fin de asegurar un grao suficiente de accesibilidade ao seu contido:  

As páxinas especifican o tamaño dos textos de forma relativa, é dicir, permiten que os navegadores aumenten ou diminúan o tamaño dos textos segundo as preferencias do usuario e sen crear problemas de visualización. 

Para a correcta visualización do portal gráfico é necesario poder executar Javascript.

Recoméndase utilizar as versións máis recentes de navegadores, tales como Mozilla Firefox, Chrome, Internet Explorer, Safari etc.

 

Data de última revisión
A última revisión sobre o nivel de accesibilidade deste portal foi realizada o xx/12/2017.