Oportunidades de negocio

 • Guía Resumo: Axenda sectorial para a modernización do sector primario

  As cooperativas agrarias son os principais actores que dinamizan a economía social e solidaria do sector primario na zona rural. Son axentes de desenvolvemento do lugar no que habitan porque achegan moitos beneficios dende un punto de vista social e económico.

  Esta guía resume algunhas magnitudes socio-económicas e casos de éxito na Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal.

  O texto desta Axenda está en español.

 • Informe de oportunidade

  Guía de oportunidades de negocio: "Modernización do sector primario"

  As ocito oportunidades de negocio que se presentan nesta guía son:

    Informe de oportunidade
 • Guía resumo da axenda sectorial para o fomento da creación e consolidación de empresas de economía social no ámbito da industria 4.0

 • Guía resumo da Axenda sectorial para o fomento e consolidación de empresas de economía social no sector TIC

  Guía resumo da axenda sectorial para o fomento da creación e consolidación de empresas de economía social no sector TIC.
  Enmarcadas no laboratorio de prospectiva en economía social e na identificación de oportunidades vinculadas a sectores emerxentes ou á explotación de recursos endóxenos do espazo transfronteirizo, incluíndo o sector primario.

 • Axenda sectorial para o fomento da creación e consolidación de empresas de economía social no sector TIC

  As aaxendas sectoriais para o fomento da creación e consolidación de empresas de economía social, están enmarcadas no laboratorio de prospectiva en economía social e na identificación de oportunidades vinculadas a sectores emerxentes ou á explotación de recursos endóxenos do espazo transfronteirizo, incluíndo o
  sector primario.
  Este documento fai referencia a axenda secotrial no sector da Tecnoloxías da información e a comunicación ( TIC)

 • Suplemento INNOVA do xornal a Voz de Galicia: A industria que vén

  Texto dispoñible só en castelán.

  Selección de artigos acerca das últimas innovacións no sector industrial

 • Diagnóstico do sector TIC en relación á Industria 4.0

 • Diagnóstico do sector Bio e da Alimentación en relación á Industria 4.0

 • Informe de oportunidade

  Resumo executivo de conclusións de oportunidades Industria 4.0

  O Estudo “Oportunidades Industria 4.0 en Galicia” está impulsado polo Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE) e a Alianza Tecnolóxica Intersectorial de Galicia ( ATIGA) e ten como obxectivos:
  -Coñecer o nivel tecnolóxico actual dos diferentes sectores produtivos
  -Identificar as oportunidades de mellora para o sector industrial
  -Adecuar as políticas públicas ás necesidades das empresas ou sectores

    Informe de oportunidade
 • A Economía Social e o sector TIC

  Como saber se o meu proxecto é  de economia social e sector  TIC.

  Video promocional

  Este vídeo e o documento está en galego e castelán.

Páxinas