Oportunidades de negocio

 • Aceleradora ES-CONECTA

  Folleto informativo en portugués

 • Informe de oportunidade

  Informe de Oportunidade de Negócios | Modernização das Indústrias Turísticas

  Informe contém 8 Oportunidades de Negócios

    Informe de oportunidade
 • Axenda Sectorial para a Modernización do Sector Primario

  As cooperativas agrarias son os principais actores que dinamizan a economía social e solidaria do sector primario na zona rural. Son axentes de desenvolvemento do lugar no que operan porque achegan moitos beneficios dende un punto de vista social e económico.

  Esta Axenda contén algunhas magnitudes socio-económicas e analiza varios subsectores da produción primaria, ademais de mostrar casos de éxito cooperativo. Inlcúe tamén un Plan Director do estímulo para modernización do sector primario en empresas da economía social na Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal.

 • Guía Resumo: Axenda sectorial para a modernización do sector primario

  As cooperativas agrarias son os principais actores que dinamizan a economía social e solidaria do sector primario na zona rural. Son axentes de desenvolvemento do lugar no que operan porque achegan moitos beneficios dende un punto de vista social e económico.

  Esta guía resume algunhas magnitudes socio-económicas e casos de éxito na Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal.

  O texto desta Axenda está en español.

 • Informe de oportunidade

  Guía de oportunidades de negocio: "Modernización do sector primario"

  As oito oportunidades de negocio que se presentan nesta guía son:

    Informe de oportunidade
 • Guía resumo da axenda sectorial para o fomento da creación e consolidación de empresas de economía social no ámbito da industria 4.0

 • Guía resumo da Axenda sectorial para o fomento e consolidación de empresas de economía social no sector TIC

  Guía resumo da axenda sectorial para o fomento da creación e consolidación de empresas de economía social no sector TIC.
  Enmarcadas no laboratorio de prospectiva en economía social e na identificación de oportunidades vinculadas a sectores emerxentes ou á explotación de recursos endóxenos do espazo transfronteirizo, incluíndo o sector primario.

 • Axenda sectorial para o fomento da creación e consolidación de empresas de economía social no sector TIC

  As aaxendas sectoriais para o fomento da creación e consolidación de empresas de economía social, están enmarcadas no laboratorio de prospectiva en economía social e na identificación de oportunidades vinculadas a sectores emerxentes ou á explotación de recursos endóxenos do espazo transfronteirizo, incluíndo o
  sector primario.
  Este documento fai referencia a axenda secotrial no sector da Tecnoloxías da información e a comunicación ( TIC)

 • Suplemento INNOVA do xornal a Voz de Galicia: A industria que vén

  Texto dispoñible só en castelán.

  Selección de artigos acerca das últimas innovacións no sector industrial

 • Diagnóstico do sector TIC en relación á Industria 4.0

Páxinas