Oportunidades de negocio

 • Diagnóstico do sector Bio e da Alimentación en relación á Industria 4.0

 • Informe de oportunidade

  Resumo executivo de conclusións de oportunidades Industria 4.0

  O Estudo “Oportunidades Industria 4.0 en Galicia” está impulsado polo Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE) e a Alianza Tecnolóxica Intersectorial de Galicia ( ATIGA) e ten como obxectivos:
  -Coñecer o nivel tecnolóxico actual dos diferentes sectores produtivos
  -Identificar as oportunidades de mellora para o sector industrial
  -Adecuar as políticas públicas ás necesidades das empresas ou sectores

    Informe de oportunidade
 • A Economía Social e o sector TIC

  Como saber se o meu proxecto é  de economia social e sector  TIC.

  Video promocional

  Este vídeo e o documento está en galego e castelán.

 • O EMPREGO CULTURAL EN GALICIA

  Estudo do Observatorio da cultura galega, que presenta información relativa ao emprego cultural. Son os últimos datos actualizados, correspondentes ao ano 2016.

 • O SISTEMA PRODUCTIVO DA CULTURA

  Estudo do Consello da cultura galega, que ofrece información relativa á importancia da industria cultural na dimensión económica galega. Son os últimos datos actualizados, correspondentes ao ano 2016.

 • PLAN ESTRATÉXICO PARA UN ESPAZO CULTURAL DE REFERENCIA EN GALICIA

  Inclue unha análise das industrias culturales como motores de desenvolvemento económico e social, e explora as necesidades dun proxecto estratéxico conxunto de sociedade-espazo cultural-sustentabilidade-emprendemento. Todo elo dende a Cidade da Cultura.

 • Estudo de Acción contra el Hambre sobre as oportunidades de negocio en Galicia

 • Axenda sectorial para o fomento da creación e consolidación de empresas de economía social no eido da industria 4.0

 • Axenda da Competitividade Galicia Industria 4.0

Páxinas