Loxística 4.0 na economía social: en que sectores hai máis oportunidades de negocio?

Loxística 4.0 na economía social: en que sectores hai máis oportunidades de negocio?

Nova 2

Nalgúns dos sectores máis importantes na economía da Eurorrexión Galicia – Norte de Portugal, preséntanse grandes oportunidades para crear ideas de negocio que axudan a optimizar e mellorar o proceso loxístico, aplicando as tecnoloxías da Industria 4.0 e os recursos que forman parte da Loxística 4.0, tales como drons, vehículos intelixentes, IoT, robótica de enxame, identificación por radiofrecuencia (RFID), etc.

Coa loxística 4.0 preténdese que os produtos cobren “intelixencia” e poidan “tomar decisións eles mesmos”, para ser máis autónomos a través do proceso de produción e de distribución. Porén, as súas vantaxes destacan máis nuns sectores que outros e, segundo a Academia de Economía Social do proxecto LACES, hai catro sectores que destacan sobre os demais.

Sector do automóbil

Dentro da automoción, a loxística 4.0 pode abarcar grandes oportunidades e traer grandes vantaxes ao mercado, xa que en moitas empresas do sector vese a aplicación desta tecnoloxía para as seguintes funcións:

 • Xestión de frotas.

 • Obter información en tempo real sobre produción, mantemento e rendemento dos vehículos.

 • Selección especializada e comunicación inmediata con provedores necesarios para reparacións e recambios.

 • Personalización de vehículos segundo distintos tipos de clientes.

 • Aumentar a seguridade dos operarios.

 • Localización de vehículos, reparacións e materiais por medio de ubicuidade e conectividade en liña.

 • Instalacións de e-call.

 • Creación de sistemas de transporte intelixente.

 • Visualización de indicadores de produtividade e de fallos.

 • Obtención de ciclos estritos de programación para actividades produtivas.

 • Traballar con comunicacións unificadas.

Sector téxtil

É outro dos sectores que maiores vantaxes obtén ao aplicar unha das tecnoloxías ou elementos que compoñen a loxística 4.0, debido á cadea produtiva e de distribución que representa. Entre as oportunidades de negocio pódense extraer as seguintes:

 • Produción con contribución ao coidado do medio ambiente (temas de seguridade industrial e

 • sustentabilidade).

 • Información sobre tendencias de moda e estilos de vida en tempo real.

 • Optimización na cadea de distribución de acordo a mercados segmentados.

 • Minimización de produtos auxiliares.

 • Sincronización entre os diferentes compoñentes da produción de pezas terminadas.

 • Eficiencia e optimización de etapas coa externalización de actividades.

 • Mellorar a orde e organización de almacenamento.

 • Optimizar o control de abastecemento de puntos de venda, de acordo a información en tempo real.

Sector comercial

O sector comercial ou de distribución é outro clave para a aplicación de proxectos que estean vinculados coa loxística 4.0, xa que se poden obter as seguintes vantaxes:

 • Estar conectado cos clientes todo o tempo, a través de dispositivos.

 • Ampliar e combinar fontes de información.

 • Optimización de rutas de distribución.

 • Mellora de comunicación e aumento de información con clientes internos e externos.

 • Agregar valor engadido á empresa (diferenciación).

 • Utilización de tecnoloxías RFID (radiofrecuencia) para almacenamento e recuperación de datos en remoto.

 • Aumentar a flexibilidade e a adaptación con respecto ao mercado.

 • Aplicación de automatización impulsada.

 • Vixilancia constante de tendencias emerxentes.

 • Administración e bo manexo de frotas e do equipo de persoal.

 • Aplicación de ferramentas como a tecnoloxía de picking mediante visión (que utiliza a realidade aumentada nos almacéns).

 • Integración de información física con información virtual no almacén.

Sector da hostalería

Por último, a loxística 4.0 ten á súa vez gran importancia na hostalería, debido a que se pode centrar nas seguintes accións a enfocarse e realizar:

 • Mellora do servizo e a experiencia do cliente.

 • Ter mellor organización.

 • Optimización de recursos e do persoal.

 • Unha toma de pedidos en restaurantes ou reservas en hotel máis eficiente.

 • Ter hoteis con “habitacións intelixentes” e con “elementos interconectados”.

 • Facilitar métodos de pago.

 • Axustarse á personalización nas experiencias dos clientes.

En definitiva, a loxística 4.0 non só permite optimizar os procesos de produción ou xestión do negocio, senón tamén diversificalo engadindo novas actividades que poden aumentar os ingresos e facer a nosa empresa máis eficiente. Ademais, esta tecnoloxía permite ter unha relación máis directa, e nunha vía máis rápida e cómoda, cos clientes, tanto empresariais como particulares.