Os homes de negro desembarcan no campo

Os homes de negro desembarcan no campo

  • O Tribunal de Contas Europeo, o organismo que vela polas finanzas da Unión Europea, mandará inspectores a España para avaliar o uso que fan o Goberno e a Unión Europea das novas tecnoloxías para controlar que os beneficiarios das axudas europeas cumpren coa PAC.
  • O Concello pontevedrés de Forcarei será o primeiro no que se aplicará o novo modelo de monotorización posto en marcha na comunidade para substituír o control tradicional sobre o terreo

Inspeccionar sobre o terreo que un campo onde se produce  millo realmente prodúceo é un traballo que leva o seu tempo. É duro e custoso. Para cumprir coas recomendacións de Europa, Galicia comezou a empregar as novas tecnoloxías para facer máis fáciles os controis das axudas da Política Agraria Común (PAC). De feito, como apuntan desde Medio Rural, é a única comunidade da cornixa cantábrica que poñerá en práctica un método para axilizar os controis. Como o fixo? A través do Fondo  Galego de Garantía Agraria (Fogga), en colaboración  coa  Axencia para a Modernización  Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA). A idea é  monotorizar as superficies declaradas para o pago básico.  

Para a campaña deste ano 2019, como avanzan desde Medio Rural, a tecnoloxía vai comezar a aplicarse no  concello pontevedrés de Forcarei. O resultado obtido nese municipio valerá de base para valorar a eficacia do método desenvolto en colaboración co Fondo Español de Garantía Agraria (Fega), o Ministerio de agricultura e supervisado pola Comisión Europea. No caso de que o resultado sexa bo esta tecnoloxía estenderase ao resto de Galicia «nas  vindeiras convocatorias  destas  achegas».

A  monotorización realízase usando as imaxes obtidas periodicamente polo satélite  Sentinel, do programa  Copernicus. Desde Medio Rural avanzan que «non ámbito das  axudas da PAC, a alta frecuencia e resolución  destas  imaxes,  xunto  co  emprego  doutras  tecnoloxías innovadoras a través da iniciativa Primare: Inspeccións  Intelixentes Avanzadas— un  proxecto de innovación actualmente en fase de  avaliación, financiado polo Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades e a Xunta de Galicia— como a obtención de  imaxes e información mediante  drons, ou  xeoposicionamento e  análise  automátizada de  imaxes e datos,   ou a  intelixencia artificial, fan posible a comprobación automática dás  condicións de  admisibilidade dá superficie  do 100 % dás  explotacións».

O que fai esta tecnoloxía é un seguimento de toda a superficie declarada polos agricultores para as axudas da PAC. Cun claro afán preventivo, o  Fogga comunicou de modo individual este novo método de control a todos os beneficiarios da campaña 2019 radicados en Forcarei que teñen  superfice agraria baixo  monotorización. Tamén lles comunicaron as posibles incidencias detectadas para que se modifique a demanda co obxectivo de evitar penalizacións.

Cabe  sinalar que este  proxecto  desenvolveuse  coa colaboración  do Fondo Español de Garantía Agraria ( FEGA)  do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación, e será supervisado  pola propia Comisión Europea, como sistema de control oficial para a campaña 2019.

Controlando aos controladores - medidas do Tribunal de Contas Europeo

Que se cultiva en que leira? Hai millo ou herba? Está cultivada unha parcela declarada como tal por un beneficiario da PAC? Hai rotación de cultivos? Eses son algúns dos datos que permiten coñecer as imaxes de alta resolución tomadas por satélites como  Sentinel do programa  Copernicus da UE, e, como consecuencia, fan máis sinxelos os controis da actividade agrícola que se desenvolve nas parcelas que reciben subvencións procedentes da Política Agraria Común (PAC). Máis aló desa tecnoloxía, outros proxectos como o uso de fotografía  xeoetiquetada, drons ou solucións de vixilancia terrestre permiten exercer tamén ese labor de seguimento dun modo máis rendible. Para controlar que Bruxelas está a usar eses avances tecnolóxicos do modo correcto para facer un seguimento das axudas da PAC, o Tribunal de Contas Europeo, o gardián financeiro da UE, puxo en marcha unha auditoría que pretende fiscalizar se a Comisión Europea e os estados membros están a aproveitar o potencial desas tecnoloxías.

O que quere comprobar, fundamentalmente, é se a Comisión fometou o uso xeralizado dese tipo de tecnoloxías de toma de imaxes, ademais de ver que medidas tomou cada un dos estados membros para despregalas.

 

Fontes e información completa en:

- ¿Qué tecnologías usa Galicia para controlar las ayudas de la PAC? https://www.lavozdegalicia.es/noticia/somosagro/sostenibilidad/2019/09/03/tecnologias-usa-galicia-controlar-ayudas-pac/00031567533385210752480.htm

- Los hombres de negro desembarcan en el campo

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/somosagro/sostenibilidad/2019/09/03/bruselas-enviara-auditores-espana-evaluar-uso-nuevas-tecnologias-seguimiento-pac/00031567515453677254805.htm