Seminario “Emprender con Futuro: Ambiente e Economía Social”, día 10 de outubro en Guimarães

Seminario “Emprender con Futuro: Ambiente e Economía Social”, día 10 de outubro en Guimarães

Nova 2

A economía social é hoxe un sector fundamental da sociedade na que vivimos, pola súa capacidade de xerar cohesión social, inclusión e emprego cualificado a través dunha economía baseada en principios que coloca as persoas por diante dos obxectivos económicos e se preocupa polo medio ambiente e a sustentabilidade do planeta.

Oseminario "EMPRENDEMENTO CON FUTURO" organizado por TecMinho e o Laboratorio da Paisaxe realízase o 10 de outubro de 2019, de 10h a 17h30, en Guimarães (localización: https://goo.gl/maps/88ITl).

Temos a intención de divulgar a área de Economía Social e as súas relacións cos conceptos máis recentemente utilizados de Innovación e Emprendemento Social, Responsabilidade Social e Economía Circular. O programa do evento inclúe a exhibición e difusión de boas prácticas na economía social de pequenas e grandes empresas, institucións públicas e privadas e empresarios da Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal, que, traballando nos principios da economía social, desenvolven de xeito sustentable as súas actividades e os seus negocios.

O seminario está dirixido a todas as persoas potencialmente interesadas en profundar e compartir coñecementos sobre innovación, emprendemento, economía social e medio ambiente. TecMinho e o Laboratorio da Paisaxe, a través da organización deste seminario, teñen a intención de promover a Economía Social e contribuír ao fortalecemento do ecosistema de emprendemento na rexión.

A participación nesta iniciativa é gratuíta e está suxeita a rexistro previo, que se pode facer en: http://bit.ly/empreend-futuro

O proxecto LACES - Laboratorios de apoio á creación de emprego e empresas da economía social está cofinanciado polo FEDER no marco do programa INTERREG V-A España-Portugal (POCTEP) 2014-2020.

Inscricións: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsNihqNh7gI36sCZJsHjRKI14ULcje5BgG1MhsiHk8KrJb4Q/viewform

Programa: https://www.tecminho.uminho.pt/UserFiles/File/programa_empreender_com_futuro.pdf